Sp-lederen åpnet seg: – Legen fortalte at jeg var skikkelig sjuk. At det var MS

foto