Vil endre skoledagen og innføre pliktår for 19-åringene