Dommer glemte å vise ut spiller: Nest-Sotra varsler protest