– Jeg føler mer eierskap til dette for hvert år som går

foto