Gueye om perlescoringen: - Jeg var sikker på at det ble mål

foto