Mottok beskjeden med sorg: – Har kommet noen tårer