RBK-sjefens ferske grep hylles: – Svir litt ekstra