Molde-spissen fryktet for karrieren: Innlagt på sjukehus i 32 dager

foto