Har møtt RBKs valgkomité: Aktuell som Kotengs etterfølger

foto