– Det smarteste RBK nå kan gjøre, er å smelle et kjempenavn i bordet. Da vil dette være glemt.