RBK har ikke begynt jakten på Bjørnebyes erstatter

foto