Mamma kjører Emilie (16) 15 mil hver dag for å spille - her får hun gullklemmen

foto