Stor presentasjon: Disse vil sørge for mer gulljubel i bygda

foto