Først gikk TIL-sjefen ut i avisen. Så kalte han inn spillerne til et møte.

KALTE INN: TILs daglige leder Øyvind Alapnes har ståltrua på klubbens nye retning og mener det vil være frukter, sportslig og økonomisk. KALTE INN: TILs daglige leder Øyvind Alapnes har ståltrua på klubbens nye retning og mener det vil være frukter, sportslig og økonomisk. Foto: Rune Robertsen