Den norske trioen spiller på samme utenlandske lag. Nå er de med på Europa-eventyr.