Trondsen frykter han er smittekilden – nå skal det skrubbes med såpe på Lerkendal

foto