Mens mange sliter er historien en helt annen i denne Målselv-klubben: – Det er nok av folk å ta av

foto