Michelsen måtte i august gå fra jobben i KBK etter nesten ti år som trener i klubben. VG får bekreftet at partene fortsatt ikke er enige om hva 47-åringen har krav på.

– Det vil bli tatt rettslige skritt dersom han ikke får full dekning for det som følger av kontrakten, heter det i et brev fra advokat Mette Yvonne Larsen til Kristiansund BK.

– Om ikke Kristiansund betaler Michelsen ut kontrakten, har vi ikke noe annet valg enn å gå til retten, sier advokaten til VG.

Hun mener KBK har kommet med et «skambud», og at saken «virker ganske fastlåst».

Styremedlem i Kristiansund BK, Martin Williams, sier dette til VG:

– Vi har klargjort vårt standpunkt og fremmet to forslag. Bortsett fra det ønsker vi å ta den diskusjonen direkte med dem.

– Hva tenker du om trusselen om rettslige skritt?

– Vi ønsker å fortsette med en direkte dialog og tror begge parter vil tjene på det.

Saken har utviklet seg slik ifølge brevet som advokaten har sendt til KBK:

  • Michelsen hadde kontrakt som KBK-trener fram til 31. desember 2025.

  • 25. august 2023 var han ferdig som KBK-trener.

  • Deretter fikk Michelsen et tilbud om til sammen ni måneders etterlønn regnet fra 1.september 2023.

  • Tilbudet gikk ut på full lønn de første seks månedene, mens etterlønnen de siste tre månedene skulle avkortes mot eventuell annen inntekt.

  • Dagen etter kom ifølge brevet et nytt tilbud der det heter at KBK dekker lønn i kontraktsperioden, men bare fram til Michelsen tar nytt arbeide.

– De to tilbudene som er fremmet fra KBK er svært forskjellige, og KBK bes klargjøre hvilket tilbud de mener å stå for, skriver Mette Yvonne Larsen til klubben.

– KBKs tilbud om henholdsvis fritak fra arbeidsplikt og tilbud om sluttavtale i realiteten innebærer en usaklig oppsigelse, som bestrides av Michelsen, heter det.

– Det fremstår klart at klubben ikke har saklig grunn til oppsigelse av Michelsen, og at formkravene til oppsigelsen ikke er oppfylt, skriver advokaten.

Ifølge brevet handler det om til sammen 3,3 millioner kroner, gitt at Kristiansund fortsetter i OBOS-ligaen.

Kristiansund rykket ned fra Eliteserien i fjor og var en favorittene i OBOS-ligaen denne sesongen. Klubben ligger i øyeblikket på 6. plass på tabellen.