RBK-kapteinen: – Jeg begynner å bli skitlei av det