Den siste uken gjør at Steffen ser lysere på situasjonen: En endelig avgjørelse blir tatt søndag

foto