Forslaget handler om en økning i forsikringspremiene for 13–19 år gamle spillere, viser en tabell i årsrapporten fra NFF – som skal behandles på fotballtinget.

For enkelte årskull vil forsikringspremien dobles – og mer enn det:

  • 13 og 14 år: Fra 152 til 200 kroner per spiller.

  • 15 og 16 år: Fra 152 til 300 kroner per spiller – en økning på 98 prosent.

  • 17, 18 og 19 år: Fra 152 til 350 kroner per spiller – en økning på 133 prosent.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Dette er penger NFF fakturerer klubbene.

«I praksis betyr det i de fleste tilfeller at klubbene må øke sine avgifter», innrømmer NFF-styret i sitt forslag.

NFF begrunner økningen som nødvendig fordi bruken av ordningen har gått opp. De forskjellige prisøkningene er tilpasset til i hvilken grad ordningen utnyttes. Forbundsstyret vedtok i 2018 at forsikringsordningen skulle være selvfinansierende – altså at fotballforbundet hverken tjener eller taper penger.

– Det er den inntekten man er avhengige av for at ordningen går i null, sier NFFs økonomidirektør Kai-Erik Arstad.

Kai-Erik Arstad

Assisterende generalsekretær og økonomidirektør i NFF.

Planen vekker reaksjoner i klubber.

– Mange sliter med betalingsevnen allerede og vi jobber hardt for å holde kostnadene nede. Vi bruker betydelige summer for å opprettholde på at flest mulig kan være med. Dette er absolutt ikke tiden for å gjøre dette, sier Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund, en av Norges største klubber.

Han estimerer at det vil koste dem 60.000 kroner ekstra i året.

– Jeg synes det er skremmende, sukker Konradsen.

Han mener mer midler bør gå til bredden – ikke toppen.

– Pengene renner inn i toppfotballen og i kretsene. Grasrota er i ferd med å bli en melkeku.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NFF sier de har forståelse for reaksjonene – og understreker at det er opp til medlemmene å bestemme veien videre.

– Vi skal ha stor respekt for andre sine meninger. Samtidig må vi forholde oss til tidligere vedtak inn mot tinget, hvilket betyr at ordningen skal være selvfinansierende. Hvis norsk fotball skal prioritere totale midler annerledes så kan våre medlemmer foreslå det på forbundstinget, sier Arstad.

Han presiserer også at NFF har den rimeligste forsikringsordningen av de største særforbundene i Norge, ifølge en rapport fra Oslo Economics i 2020.

– Det er delte meninger, og derfor er det viktig at klubbene selv bestemmer dette. Den beslutningen som tinget faller ned på er lett å forholde seg til. Ønsker man ikke videreføring av ordningen så må man redusere vilkårene. Det vil vi ikke anbefale, for det er så mange medlemmer som får god hjelp av ordningen, men om det blir utfallet så er det ikke noe prestisje i det for styret eller oss i NFF, sier Arstad.

Frode Lia var i 2017 med å starte opp Christiania Ballklubb. Ideen kom etter debatt om høye priser. Han forstår lite av forslaget.

– Med bakteppet om kostnadsnivået i fotballen, er det ikke timing for dette nå. Aldri før har forskjellene vært større, man ser et enormt frafall i Oslo på grunn av kostnadsnivået, sier Lia.

– Hva tenker du om summene som foreslås?

– Det er langt forbi en allerede skyhøy inflasjon. Man kan ikke tolke det på noen annen måte enn en ren grådighet, svarer Lia.

Det er NFF uenig i:

– Å bruke det ordet blir rett og slett feil. Vi forholder oss til et vedtak om at denne ordningen skal være selvfinansierende. Da er det to alternativ: Enten må fotballforbundet få inn inntekter for å opprettholde ordningen eller så man kutte vilkårene, sier Kai-Erik Arstad.

Lia venter en sterk debatt om forslaget på fotballtinget.

– Det handler om tid og sted. Presset på ungdom i lavinntektsområdet har aldri vært større. Så velger fotballforbundet å innføre en såpass stor økning nå.

Frode Lia

En av grunnleggerne av Christiania Ballklubb.

I tillegg til økte forsikringspremier, innføres det også en økt egenandel fra 1000 til 1500 kroner på kirurgi, heter det i forslaget som fotballtinget skal ta stilling til den andre helgen i mars.

NFF bruker som argument at mange flere får hjelp gjennom fotballforsikringen nå enn tidligere. Fra 975 til 2008 til omtrent 10.000 spillere i 2023.

Fotballforbundet skriver at det er gjort et vedtak om at NFF hverken skal tape eller tjene penger på fotballforsikringen, og at det er grunnen til at NFF-styret for 2024 foreslår å øke de samlede utgiftene til lagene/spiller fra 65 til 88 mill. kroner.

For seniorlag blir det bare en «marginal økning» i forsikringspremiene, heter det.