Sterke reaksjoner på Lukakus koronauttalelser. Nå beklager han.

foto