RBK-spissen: – Jeg får sjansen min og tar den. Det er det eneste jeg kan gjøre