– Overraskende og hårreisende hvor dårlig Oslo-fotballen er i nasjonal målestokk

foto