Hovedsponsoren kommer med klar beskjed før årsmøtet

foto