Nye keepertalent gror i familien, og Espen sender gjerne sønnen til RBK