– Det er stort, det livet jeg har nå

Ting har skjedd over sommeren. Generasjonsskiftet i Ranheim har trådd i kraft.