Halve det norske laget er forsvunnet i løpet av to år

foto