Se cupekstra i opptak: Vill målfest og drama da Viking, Bryne og Sandnes Ulf gikk videre