Keeperheltens historie er så trist at Brann må lære av den

foto