Kaller inn Miika og Steinar: – Har vi ikke et godt akademi, går alle talentene til Glimt

foto