Ga lovnad om å bidra til nytt kunstgress – støtten kom i nedskriving av gjeld

foto