– Sebulonsen var en av de aller beste, om ikke den beste, gjennom kvalifiseringen