De to RBK-profilene ble hentet av hver sin storklubb. Så gikk karrierene forskjellige veier

foto