Utdanningsdebatten i Idretts-Norge har blusset opp igjen: – Unødvendige barrierer