Økonomisk krise kan gi Norge ny EM-motstander i håndball