Vieira slipper politisak etter spark mot supporter