For lettvint å stemple utspillet som skivebom

foto