Ber om hjelp til å takle oppførselen til trønderske spillere