foto
Oslo får start et stort idrettsarrangementet til byen: Waldner Cup. Spillestedet er ikke endelig bekreftet, men operahuset i Bjørvika har vært aktuelt. Foto: Paul Kleiven, NTB

Snart retter millioner av kinesiske TV-seere blikket mot Norge