Tok uvanlig grep i pausen: - Vi sa tydelig ifra

foto