Han slaktet Kolstad. Nå har pipen fått en annen lyd