Folk har vært sinte. Kronprinsen skal ha blitt overrasket