AaFK budsjetterte med overskudd – gikk med underskudd