Stortingspresidentens festmiddager skapte misnøye: Fikk ikke vite hvem som skulle betale

foto