Det kom som et sjokk fredag formiddag da en av verdens beste alpinister kunngjorde at han legger opp – i en alder av bare 23 år.

Lucas Braathen langet ut mot skiforbundet og kom med anklager om dårlig moral på en pressekonferanse i Østerrike. Stridens kjerne er en langvarig konflikt om såkalte «bilderettigheter».

Utad har det hele fortonet seg som en konflikt mellom skistyret på den ene siden, og Lucas Braathen på den andre.

Men referatene fra styremøtene i Norges Skiforbund, vitner om uenighet også internt i forbundet.

For 13. oktober fikk både Stine Korsen (grenleder i hopp) og Kristin Gjertsen lagt til hver sin protokolltilførsel da skistyret ønsket å be juristene i Norges idrettsforbund (NIF) om en enda en vurdering av saken.

Dette til tross for at deres eget lovutvalg hadde støttet utøvernes syn.

  • Kristin Gjertsen stemte mot at saken skulle sendes til NIF. Hun ba om protokolltilførsel i styremøtet – fordi hun mente det ikke var riktig med en omkamp på de juridiske vurderingene.

  • Stine Korsen fra Hoppkomiteen stemte blankt og ba også om protokolltilførsel.

  • De øvrige 13 stemte for.

Det at saken ble sendt til NIF for en ny vurdering gjorde Lucas Braathen bare enda mer oppgitt, fortalte han på fredagens pressekonferanse.

– Denne saken kunne vært løst for lenge siden dersom Skiforbundet hadde fulgt anbefalingene fra sitt eget lovutvalg. Saken er bare trist for hele Ski-Norge, og den bør få konsekvenser, sier Andreas Ekker, leder i lovutvalget.

Det var deres vurdering som Kristin Gjertsen i stor grad la til grunn for sin protokolltilførsel. Der bemerket hun:

  • Landslagsavtalen er ikke i tråd med lover og regler, ifølge lovutvalget. Det dreier seg om hvordan forbundet legger større begrensninger på utøvernes muligheter til private sponsoravtaler enn de har anledning til.

  • Styret har ansvar for å følge lover og regelverk, økonomisk forsvarlig drift – og forbundets renommé.

  • Det er lite å vinne på å forlenge konflikten.

Til VG sier Kristin Gjertsen fredag:

– Det er synd, men dessverre forståelig at dette har tatt gleden fra en så flott utøver.

Gjertsen mener at en endret landslagsavtale ikke er det samme som å si nei til landslagsmodellen:

– Jeg er sterk tilhenger av landslagsmodellen, der de som oppnår best resultater og har størst markedsverdi bidrar mest til at vi fortsatt bygger fellesskap og vinnerteam. Og bare for at det er sagt: Jeg oppfatter at utøvere som utfordrer landslagsavtalen også gir klart uttrykk for at de ønsker det.

HOPPSJEF: Stine Korsen. Foto: Geir Olsen / NTB

Stine Korsen ønsker ikke å utdype sin protokolltilførsel overfor VG, men viser til møtereferatet. Der står det blant annet:

«På bakgrunn av saksbehandlingen og saksbehandlingstiden uttrykkes det bekymring rundt om en ytterligere vurdering av det juridiske grunnlaget, ved å forespørre NIF/NIFs lovutvalg om en uttalelse, er et reelt alternativ med tanke på den tiden saken har tatt og at saken har tilspisset seg».

Korsen var ikke prinsipielt motstander av å sende saken til juristene i NIF for en vurdering der. Men hun syntes det skjedde altfor sent. Korsen var også bekymret for videre saksgang, etter at skiforbundets eget lovutvalg hadde uttalt seg så tydelig i saken.

Styrekollega Kristin Gjertsen mener det er «helt feil» at en endret landslagsavtale er det samme som å bryte med landslagsmodellen:

– Først og fremst dreier det seg om at avtalen selvsagt må følge lover og regelverk, dernest at både landslagsavtale og markedsstrategier må følge med i tiden og være i tråd med dagens medievirkelighet, som er en annen enn for ti år siden. Det er også i tråd med lovutvalgets uttalelser. Da tror jeg at inntektene heller vil øke, det vil si kunne bidra til sterkere fellesskap, vinnerteam og å styrke landslagsmodellen fremfor det motsatte. Det har andre forbund fått til og da må jo Skiforbundet også kunne klare det, sier hun.

VG møtte skipresident Tove Moe Dyrhaug på Ullevaal stadion fredag ettermiddag.

Konfrontert med uenigheten i hennes eget styre, svarte hun:

– Jeg tenker ikke at det er noe direkte uenighet, men at skistyret kjente på at her må man kjenne på konsekvensene av hva vi vedtar. Og så skal vi selvfølgelig holde oss innenfor lover og regler. Den er sendt (til NIF) som et tolkningsspørsmål, sånn at man skal skjønne konsekvensen av det man vedtar, svarte hun.

– Men én stemte mot, og én stemte blankt. Om ikke det er uenighet, så...?

– 13 stemte for, da, sier Dyrhaug.

Mens hun befant seg på Ullevaal stadion, tok Lucas Braathen farvel med norsk skisport i Østerrike fredag ettermiddag.

Han er ikke nådig over det han har gått gjennom:

– Denne prosessen har tatt over tre år og vi utøverne har opplevd å bli totaltoverkjørt og behandlet uten respekt. Etter min mening har ikke forbundet hatt etreelt ønske om å få et objektivt riktig resultat av saken, men kun vært opptatt avå få et svar som bekrefter deres syn om at forbundet eier utøvernes «imagerights». Siden de ikke fikk det svaret de ønsket av sitt eget lovutvalg, forsøker de nå en omkamp i NIF.