Seks kvinnelige dommere til Qatar-VM – ingen kampledere fra Norden