Norsk hockey ønsker å bygge denne hallen på Tiller-tomta

foto