Spekulasjonene gikk om russisk comeback i idretten. Så mottok de norske utøverne en e-post.

foto