Kommunlegens beskjed tvang arrangøren til å gjøre endringer: – Veldig beklagelig